Preface

Предговор

Интернет представлява критичен начин зa прокарване на прогресивното осъзнаване на правата на човека, но чрез следене на комуникациите потенциалът му да се използва като средство за колективно, демократично действие бавно ерозира. Потребителите дори са загубили доверието си в него като сигурна платформа за ежедневна междуличностна комуникация.